Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Zarządzenie

Data publikacji: 2021-05-17

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w zamian za dzień świąteczny przypadający 01 maja 2021 r., w dniu 04 czerwca 2021r. (piątek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie będzie nieczynny.

Złoż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu 500+

Data publikacji: 2021-02-01

plakat

Załączniki:

  1. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
  2. Informator rodzina 500+ (plik pdf 156KB)
  3. Krótki informator 500+ (plik pdf 179KB)

Dożywianie uczniów w szkołach w 2021 r.

Data publikacji: 2020-12-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że dożywianie uczniów w szkołach w 2021 r. będzie realizowane w okresie 18.01.2021-25.06.2021 w dni nauki szkolnej, po przywróceniu w placówkach oświatowych nauki stacjonarnej.

 Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w MGOPS w Kobylinie, Al.Powst.Wlkp.47, biuro nr 2:

1. wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dziecka w szkole (do pobrania w MGOPS);

2. zaświadczenie/ oświadczenie o dochodach netto z tytułu wykonywanej pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, decyzja o wysokości przyznanego świadczenia emerytalno-rentowego – za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dożywianie dziecka w szkole/przedszkolu;

3. decyzję Burmistrza dot. wysokości przyznanych świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2020/2021 (zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny);

4. aktualne zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych;

5. zaświadczenie lub aktualne decyzje o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego;

6. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej rodziny.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...