Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Dożywianie uczniów w szkołach w 2021 r.

Data publikacji: 2020-12-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że dożywianie uczniów w szkołach w 2021 r. będzie realizowane w okresie 18.01.2021-25.06.2021 w dni nauki szkolnej, po przywróceniu w placówkach oświatowych nauki stacjonarnej.

 Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w MGOPS w Kobylinie, Al.Powst.Wlkp.47, biuro nr 2:

1. wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dziecka w szkole (do pobrania w MGOPS);

2. zaświadczenie/ oświadczenie o dochodach netto z tytułu wykonywanej pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, decyzja o wysokości przyznanego świadczenia emerytalno-rentowego – za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dożywianie dziecka w szkole/przedszkolu;

3. decyzję Burmistrza dot. wysokości przyznanych świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2020/2021 (zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny);

4. aktualne zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych;

5. zaświadczenie lub aktualne decyzje o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego;

6. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej rodziny.

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-11-18

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku dnia 24 grudnia 2020r.(Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie będzie nieczynny.

WSPARCIE DLA SENIORÓW 70+

Data publikacji: 2020-10-29

Gmina Kobylin przystąpiła do Rządowego Programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia - Wspieraj Seniora.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 (w szczególnych przypadkach Program obejmuje osoby poniżej 70 roku życia) i polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie poszukuje osób chętnych do robienia zakupów dla Seniorów 70+ i/lub osób przebywających na kwarantannie lub izolacji.

Aktualnie prowadzone jest również rozeznanie wśród przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy Kobylin sklepy z artykułami spożywczymi, drogeryjnymi i środkami higieny osobistej odnośnie możliwości technicznych dowozu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby do mieszkania Seniorów - np. po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu towaru bezpośrednio w sklepie lub zgłoszenia takiej potrzeby za pośrednictwem infolinii 22 505 11 11.

Realizacja programu - krok po kroku:

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11 uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów i zgłasza decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, polegającą na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

https://wspierajseniora.pl/

WSPARCIE DLA SENIORÓW 70+WSPARCIE DLA SENIORÓW 70+

Diagnoza problemów społecznych

Data publikacji: 2020-09-25

Szanowni Państwo,

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Gminy Kobylin opracowuje Diagnozę problemów społecznych wśród dorosłych Mieszkańców Gminy. W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów społecznych z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

LINK DO ANKIETY:
https://kobylinmieszkancy.webankieta.pl/

Diagnoza problemów społecznych

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-07-31

Szanowny Kliencie

przebywając w siedzibie MGOPS

zakrywaj usta i nos, zachowuj dystans społeczny!


************************************************************
Od dnia 3 sierpnia 2020 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie
przyjmuje wnioski (w formie papierowej)
o przyznanie na okres zasiłkowy 2020/2021:


- zasiłków rodzinnych,
- specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia dobry start (300+)

Wnioski można odebrać w siedzibie MGOPS
lub pobrać ze strony internetowej kobylin.opsinfo.pl

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa zachęcamy do:
- elektronicznej formy składania wniosków ,,Złóż wniosek przez internet i zostań w domu
- zmiany formy płatności świadczeń z gotówkowej na bezgotówkową;

**************************************************************

ZASADY REŻIMU SANITARNEGO OBOWIĄZUJĄCE W SIEDZIBIE
MGOPS W KOBYLINIE


Z uwagi na zagrożenie koronawirusem osobiste wizyty będą odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego:
- przez cały czas wizyty interesant jest zobowiązany mieć zakryte usta i nos. Wyjątki od tej zasady przewidują odrębne przepisy;
- przy wejściu na biura każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować ręce - zapewniamy preparat dezynfekcyjny;
- w tym samym czasie w biurze nie może być więcej niż 1 osoba z wyłączeniem pracownika obsługującego interesanta. Zasada ta nie dotyczy m. in. dzieci do ukończenia 13. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób niemogących poruszać się samodzielnie, osób o ograniczonych możliwościach prowadzenia własnych spraw w urzędzie, czy też osób wymagających pomocy tłumacza;
- należy zachować odpowiedni dystans społeczny pomiędzy pozostałymi osobami oraz w miarę możliwości nie zabierać ze sobą dzieci.

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń!

Laboratorium Rodziny - wsparcie rodzin Południowej Wielkopolski

Data publikacji: 2020-07-06

Projekt skierowany jest do rodzin pozostających w kryzysie, zagrożonych rozpadem, odebraniem dzieci oraz młodych małżeństw, kobiet w ciąży i młodych matek.

Laboratorium Rodziny - wsparcie rodzin Południowej Wielkopolski

WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZEŃ OD 1 LIPCA 2020 ROKU

Data publikacji: 2020-06-30

- Świadczenie ,,Dobry Start - wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,
- Świadczenia rodzinne,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie 500+ przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia.

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków w formie elektronicznej już od 1 lipca

Wnioski można składać:

1. Od 1 lipca online przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

2. Od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej).
 

Czytaj całość publikacji "WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZEŃ OD 1 LIPCA 2020 ROKU"

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

Data publikacji: 2020-06-24

logo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu (plik doc 235KB)
 2. Oświadczenie uczestnika o braku pokrewieństwa (plik doc 232KB)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 246KB)

KOLONIE W GÓRACH

Data publikacji: 2020-06-23

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie otrzymał od Stowarzyszenia im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5A/1, 20-307 Lublin, ofertę wypoczynku letniego dla dzieci z terenu naszej Gminy.

Stowarzyszenie od wielu lat organizuje wypoczynek letni dla dzieci, których jeden z rodziców/opiekunów prawnych ubezpieczony jest w KRUS. Niniejsza oferta skierowana jest dla dzieci z terenu województwa wielkopolskiego.

W związku z otrzymanym przez Stowarzyszenie dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu kolonie te są wolne od opłat.

Miejsce: Biały Dunajec, pow. tatrzański, woj. Małopolskie

Termin: 11.07.2020r. - 20.07.2020r. lub 21.07.2020r. - 30.07.2020r.

Liczba miejsc dla dzieci rolników (ubezpieczonych w KRUS): 10
Opłata dla dzieci rolników: 0 zł

Osoby zainteresowane prosimy o pilny kontakt z MGOPS w Kobylinie do piątku 26.06.2020r. do godz. 14.00
telefon kontaktowy 65/ 548-21-86


UWAGA!
załącznik z programem kolonii - zamieszczone dane dot. terminu i opłaty są nieaktualne; obowiązują terminy 11.07.2020 - 20.07.2020 oraz 21.07.2020 - 30.07.2020; opłata = 0,00 zł.

Załączniki:

 1. Informacje dla Rodziców (plik pdf 1065KB)
 2. Karta kwalifikacyjna 2020 (plik pdf 877KB)
 3. Program Biały Dunajec (plik pdf 857KB)

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

Data publikacji: 2020-05-08

logo

logo

logo

INFORMACJA DLA SENIORÓW

Data publikacji: 2020-04-23

logo

INFORMACJE

Data publikacji: 2020-04-09

Ważne informacje w załącznikach !!!

Załączniki:

 1. GDZIE SZUKAC POMOCY (plik pdf 383KB)
 2. AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA (aktualne na dzien 07.04.2020) (plik pdf 679KB)
 3. INFORMACJE O KORONAWIRUSIE - ZOSTAN W DOMU (plik pdf 437KB)
 4. TARCZA ANTYKRYZYSOWA Co to takiego? (plik pdf 469KB)

Skrzynka podawcza

Data publikacji: 2020-03-30


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie z dniem 16 marca 2020r. ograniczył przyjmowanie petentów.

Pomimo wprowadzonych ograniczeń, pracownicy wykonują swoje obowiązki. Można się z nimi kontaktować telefoniczne: tel. 65 548 21 86 lub 65 548 10 02 oraz mailowo: mgops@kobylin.pl

Jeśli zachodzi konieczność dostarczenia wniosku, pisma lub innych dokumentów, można je złożyć w skrzynce podawczej, zamontowanej przy głównych drzwiach wejściowych do MGOPS.

Dyżur telefoniczny

Data publikacji: 2020-03-30

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, w tym objęte kwarantanną, które potrzebują informacji lub pomocy m.in. w zrobieniu zakupów, mogą skontaktować się z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie - nr telefonu
885 107 210 w godzinach 7.30-19.00 w celu omówienia sposobu i terminu realizacji pomocy.

UWAGA

Data publikacji: 2020-03-23

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa nadal obowiązują nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć klientów MGOPS:

1. Informacje o świadczeniach można uzyskać tylko telefonicznie;
2. W pozostałych sprawach prosimy również, w pierwszej kolejności, o kontakt telefoniczny. Ewentualne wejście do budynku będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty;
3. Zaleca się zmianę formy płatności świadczeń z gotówkowej na bezgotówkową; w tym celu należy wydrukować wniosek, wypełnić i przesłać do MGOPS do 07 kwietnia 2020 - wówczas świadczenia kwietniowe przekazane zostaną na podane konto bankowe.

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń!

WAŻNE!
Kontaktując się z pracownikiem MGOPS koniecznie poinformuj, jeżeli w ostatnim czasie wróciłeś z zagranicy - Ty lub członek Twojej rodziny, bądź znajomy, z którym miałeś kontakt.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę świadczeń na konto (plik docx 17KB)

WNIOSKI ELEKTRONICZNE NA PORTALU EMP@TIA

Data publikacji: 2020-03-23

Lista dostępnych wniosków elektronicznych

Adres, pod którym można składać wnioski elektroniczne oraz pełna lista wniosków elektronicznych, które można złożyć na platformie Emp@tia : https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych

Obszar Pomoc Społeczna
1. Wniosek o przyznanie pomocy społecznej - PS-1
2. Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej - PS-2
3. Informacja o potrzebie przyznania pomocy społecznej innej osobie/rodzinie - PS-3

Obszar Świadczenia Wychowawcze
1. Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Wychowawczego - SW-1 (500+)
2. Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Dobry Start - SDS-1 (300+) możliwość składania wniosku w terminie 1 lipca - 30 listopada

Czytaj całość publikacji "WNIOSKI ELEKTRONICZNE NA PORTALU EMP@TIA"

Projekt unijny pt. ,,Przygotuj swój plan

Data publikacji: 2020-03-18

Projekt unijny pt. ,,Przygotuj swój plan - to bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gmin objętych wsparciem w ramach projektu.

Szkolenie ma na celu wspomóc merytorycznie i poprowadzić osoby, które planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, oraz tych, którzy planują zatrudnienie opiekuna dziennego do w.w placówki. Ze szkolenia mogą skorzystać również osoby zwyczajnie zainteresowane w.w. tematyką.

Udział w szkoleniu NIE obliguje do założenia żłobka, zatem w szkoleniu może wziąć udział każda zainteresowana tematyką osoba.

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie kompleksową wiedzę m.in. na temat:
- wymagań lokalowych i sanitarnych
- organizacji żłobka/klubu
- współpracy publiczno - prywatnej
- kwalifikacji kadry i dokumentacji w placówce
- RODO
- tworzenia biznesplanu
- zagadnień związanych z finansowaniem, w tym pozyskiwania źródła dofinansowania
- psychologii współpracy z dziećmi


Czytaj całość publikacji "Projekt unijny pt. ,,Przygotuj swój plan"

Załączniki:

 1. Broszura informacyjna (plik pdf 456KB)
 2. Lista gmin (plik pdf 448KB)
 3. Regulamin projektu (plik docx 77KB)
 4. Formularz zgłoszeniowy (plik docx 103KB)
 5. Agenda (plik docx 20KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2020-03-16

SZANOWNI PAŃSTWO,

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLINIE
W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2
WYWOŁUJĄCEGO CHOROBĘ ZAKAŹNĄ O NAZWIE COVID-19

Z DNIEM 16 MARCA 2020 ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DLA PETENTÓW.

WSZELKIE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ I ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

TEL.: 65 548-21-86
mgops@kobylin.pl


O KOLEJNYCH ZMIANACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

KORONAWIRUS !!!

Data publikacji: 2020-03-04

logo

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 2020-03-04

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020.

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu (plik doc 235KB)
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 199KB)

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji: 2020-02-28

logo

PROGRAM POMOCY DZIECIOM - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Data publikacji: 2020-02-14

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 5 marca br.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.dla-dzieci.spes.org.pl bazy danych. Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie i w załączonych materiałach.
PROGRAM POMOCY DZIECIOM - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Załączniki:

 1. Stypendia SPES - informacje (plik pdf 194KB)

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2019-11-12

W związku z Zarządzeniem Nr 6/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie będzie nieczynny.

Wyznaczonym dniem pracy jest 7 grudnia 2019 r. (sobota). W tym dniu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie czynny będzie od 7:15 do 15:15.

500 + dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Data publikacji: 2019-09-19

1 października 2019 r. wchodzi w życie świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać to świadczenie trzeba spełnić określone warunki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

Mogą Państwo również skorzystać z pomocy ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy do placówek ZUS w poniedziałki od 8.00 do 18.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00, gdzie na Sali Obsługi Klienta pracownicy ZUS udzielą Państwu informacji i będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosku.

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 123KB)

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Data publikacji: 2019-08-01

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Czytaj całość publikacji "Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem "

Załączniki:

 1. Linia Pomocy Pokrzywdzonym (plik pdf 530KB)

Wnioski o świadczenie Dobry Start

Data publikacji: 2019-06-13

logo

Czytaj całość publikacji "Wnioski o świadczenie Dobry Start"

Program Rodzina 500+

Data publikacji: 2019-05-28

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Czytaj całość publikacji "Program Rodzina 500+"

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji: 2019-05-13

DLA KOGO?
Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem lub byłeś świadkiem przestępstwa nie dawniej niż 5 lat temu i potrzebujesz z tego tytułu wsparcia zgłoś się do nas. Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy dorosłym i dzieciom.

FORMY POMOCY
Udzielamy pomocy prawnej, psychologicznej, lekarza psychiatry, materialnej. W ramach pomocy materialnej m.in.: kupujemy odzież, środki czystości, produkty żywnościowe, leki, sprzęt rehabilitacyjny, opłacamy remonty, czynsz mieszkania, koszty przekwalifikowania zawodowego, żłobka i przedszkola dla dzieci itd. Zapewniamy całodobowe mieszkanie interwencyjne.

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE
Należy zgłosić się osobiście do Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem lub do wybranego Punktu Lokalnego, wypełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy. Podczas wizyty okazać się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym wystąpienie przestępstwa. W szczególnych wypadkach pomoc będzie udzielana na oświadczenie.

GDZIE JESTEŚMY
Krotoszyn, Punkt Lokalny, PCPR, ul. Floriańska 10
wtorek godz. 15.30-19.30
czwartek godz. 15.30-19.30

CAŁODOBOWA INFOLINIA 62 - 72 32 006

Załączniki:

 1. PLAKAT (plik pdf 208KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2019-03-01

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie poszukuje psychologa do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 58KB)

Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2019-01-03

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Z ogólnopolskiego systemu zniżek mogą korzystać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Aktualny wzór wniosku można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakładka Karta Dużej Rodziny→jak założyć KDR→ dokumenty potrzebne do złożenia wniosku
https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

INFORMACJA

Data publikacji: 2018-11-19


Czytaj całość publikacji "INFORMACJA"

Wnioski o świadczenie Dobry Start - już od lipca

Data publikacji: 2018-06-15

logo

Czytaj całość publikacji "Wnioski o świadczenie Dobry Start - już od lipca "

WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

Data publikacji: 2017-10-18

logo
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie
informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+
w miesiącu październiku 2017r. odbędzie się dwóch terminach:


Czytaj całość publikacji "WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ "

INFORMACJA

Data publikacji: 2017-07-05

logo
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA"

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022 - PUBLIKACJA ARCHIWALNA

Data publikacji: 2017-05-09

Szanowni Państwo,

Czytaj całość publikacji "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2022 - PUBLIKACJA ARCHIWALNA"

Program Rodzina 500 +

Data publikacji: 2016-02-26

logo

Czytaj całość publikacji "Program Rodzina 500 +"

Załączniki:

 1. Rodzina 500 plus- informator 1 (plik pdf 1896KB)
 2. Rodzina 500 plus - informator 2 (plik pdf 228KB)
 3. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (plik pdf 177KB)

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Data publikacji: 2016-02-10

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 20.03.2016 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.
Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
1% KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 184KB)

Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2015-01-06

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
2) małżonek rodzica,
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana i wydawane bezpłatnie (duplikat za odpłatnością 9,21 zł) - na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony,
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia,
3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
4) Dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia.
5) Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
6) Osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
8) Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w punktach 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
_________________________
*) Art. 37 ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:

1) uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 107KB)

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

Data publikacji: 2014-11-11

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Program prowadzony przez Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oferuje:
- Ofiarom i świadkom handlu ludźmi - obywatelom polskim i cudzoziemcom
- Telefon zaufania - całodobowo
- Asystowanie podczas kontaktów z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
- Wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, konsultacje prawne oraz bezpieczny nocleg.

Osobom wyjeżdżającym za granicę informacje i poradnictwo przedwyjazdowe dla osób zainteresowanych pracą lub wyjeżdżających za granicę w innym celu nieturystycznym. Instytucjom państwowym i samorządowym. Konsultacje dotyczące pracy z ofiarami handlu ludźmi: www.kcik.pl , tel. (22) 628 01 20

Załączniki:

 1. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (plik pdf 450KB)

Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Data publikacji: 2014-07-14

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLINIE
(dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) informuje, że wnioski wraz z dokumentami

1. w sprawie świadczeń rodzinnych na NOWY OKRES ZASIŁKOWY rozpoczynający się OD 1 LISTOPADA 2014 i trwający DO 31 PAŹDZIERNIKA 2015, można składać OD 1 WRZEŚNIA br.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4, ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

2. w sprawie funduszu alimentacyjnego na NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY rozpoczynający się OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014 i trwający DO 30 września 2015, można składać OD 1 SIERPNIA br.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada ( art. 20 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

* druki wniosków dostępne są w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie, Aleje Powst. Wlkp. 47, I piętro, pokój nr 4.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2014-06-25

Od 16 czerwca 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755), uprawniające każdą rodzinę z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu do złożenia w swojej gminie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom wielodzietnym, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Karta uprawnia m.in. do tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną.
Instytucje i firmy oferujące zniżki będą opatrzone logo Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny, a ich pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl " zakładka Duża rodzina " zakładka Uprawnienia.

Rodziny wielodzietne z terenu Gminy Kobylin mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie, Al.Powst.Wlkp. 47, biuro nr 4 - Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny - do pobrania w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Karta Dużej Rodziny - INFORMACJA (plik doc 38KB)

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Data publikacji: 2012-09-03

Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

Czytaj całość publikacji "Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy"

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Data publikacji: 2012-07-02

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012r., poz. 732).

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r."

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2012-06-12

Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Data publikacji: 2012-05-21

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 39KB)

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2012-01-09

Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 40KB)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Data publikacji: 2011-10-11

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki:

 1. Wniosek do pobrania (plik pdf 33KB)

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

Data publikacji: 2011-07-27

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

Data publikacji: 2010-09-07

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane są wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2010-05-21

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Zmiana zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Data publikacji: 2010-04-07

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że w dniu 31.03.2010 r. weszły w życie przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zgodnie z którymi do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych. Ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka następuje na wniosek rodzica dziecka.
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"