Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Złoż wniosek na nowy okres świadczeniowy z programu 500+

Data publikacji: 2021-02-01

plakat

Załączniki:

  1. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
  2. Informator rodzina 500+ (plik pdf 156KB)
  3. Krótki informator 500+ (plik pdf 179KB)

Dożywianie uczniów w szkołach w 2021 r.

Data publikacji: 2020-12-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że dożywianie uczniów w szkołach w 2021 r. będzie realizowane w okresie 18.01.2021-25.06.2021 w dni nauki szkolnej, po przywróceniu w placówkach oświatowych nauki stacjonarnej.

 Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w MGOPS w Kobylinie, Al.Powst.Wlkp.47, biuro nr 2:

1. wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dziecka w szkole (do pobrania w MGOPS);

2. zaświadczenie/ oświadczenie o dochodach netto z tytułu wykonywanej pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, decyzja o wysokości przyznanego świadczenia emerytalno-rentowego – za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dożywianie dziecka w szkole/przedszkolu;

3. decyzję Burmistrza dot. wysokości przyznanych świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2020/2021 (zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny);

4. aktualne zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych;

5. zaświadczenie lub aktualne decyzje o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego;

6. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej rodziny.

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-11-18

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku dnia 24 grudnia 2020r.(Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie będzie nieczynny.

WSPARCIE DLA SENIORÓW 70+

Data publikacji: 2020-10-29

Gmina Kobylin przystąpiła do Rządowego Programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia - Wspieraj Seniora.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19 (w szczególnych przypadkach Program obejmuje osoby poniżej 70 roku życia) i polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie poszukuje osób chętnych do robienia zakupów dla Seniorów 70+ i/lub osób przebywających na kwarantannie lub izolacji.

Aktualnie prowadzone jest również rozeznanie wśród przedsiębiorców prowadzących na terenie Gminy Kobylin sklepy z artykułami spożywczymi, drogeryjnymi i środkami higieny osobistej odnośnie możliwości technicznych dowozu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby do mieszkania Seniorów - np. po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu towaru bezpośrednio w sklepie lub zgłoszenia takiej potrzeby za pośrednictwem infolinii 22 505 11 11.

Realizacja programu - krok po kroku:

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11 uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów i zgłasza decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, polegającą na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.

https://wspierajseniora.pl/

WSPARCIE DLA SENIORÓW 70+WSPARCIE DLA SENIORÓW 70+
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...