Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Urząd Miejski Kobylin

Rynek im. Marszałka J. Piłsudskiego 1
63-740 Kobylin
tel. (65)548-24-01, faks: (65) 548-21-17

http://www.kobylin.pl

Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Powst.Wlkp.47
63-740 Kobylin
tel. (65)548-11-80
czynne: wtorek: 13.00-15.00, czwartek: 9.00-11.00

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

ul. Rawicka 7b
63-700 Krotoszyn
tel. (62)725-44-56 , tel./faks (62)725-36-84
e-mail: pokr@praca.gov.pl

http://www.pupkrotoszyn.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Młyńska 2d/1
63-700 Krotoszyn
tel. (62)722-88-91, 722-88-92
e-mail: pcpr@krotoszyn.pl

http://www.pcpr.krotoszyn.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Zduny

ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny
tel. (62)721-52-73, kom. 602-384-357 (całodobowy, przez cały tydzień)
e-mail: sow@krotoszyn.pl

http://www.pcpr.krotoszyn.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Os. Sikorskiego 7 (budynek Żłobka)
63-700 Krotoszyn
tel. (62)722-75-30, tel. całodobowy interwencyjny 602-384-357
czynny codziennie od 7.00 do 15.00
e-mail: oik@krotoszyn.pl

http://www.pcpr.krotoszyn.pl

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
tel. (62)725-42-56 do 57, faks (62) 725-34-23
e-mail: starosta@krotoszyn.pl

http://www.powiat-krotoszyn.pl

Urząd Skarbowy w Krotoszynie

ul. Polna 32
63-700 Krotoszyn
tel. (62)725-19-00 faks: (62)725-19-01
e-mail: us3013@wp.mofnet.gov.pl

http://www.us.krotoszyn.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. (61)854-10-71, 61 854 13 00, faks: (61)852-73-27
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (61)626-66-66 faks: (61)626-67-44
e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl