Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Urząd Miejski Kobylin

Rynek im. Marszałka J. Piłsudskiego 1
63-740 Kobylin
tel. (65)548-24-01, faks: (65) 548-21-17

http://www.kobylin.pl

Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Powst.Wlkp.47
63-740 Kobylin
tel. (65)548-11-80
czynne: wtorek: 13.00-15.00, czwartek: 9.00-11.00

Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie

ul. Rawicka 7b
63-700 Krotoszyn
tel. (62)725-44-56 , tel./faks (62)725-36-84
e-mail: pokr@praca.gov.pl

http://www.pupkrotoszyn.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Młyńska 2d/1
63-700 Krotoszyn
tel. (62)722-88-91, 722-88-92
e-mail: pcpr@krotoszyn.pl

http://www.pcpr.krotoszyn.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Zduny

ul. Strzelecka 10
63-760 Zduny
tel. (62)721-52-73, kom. 602-384-357 (całodobowy, przez cały tydzień)
e-mail: sow@krotoszyn.pl

http://www.pcpr.krotoszyn.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Os. Sikorskiego 7 (budynek Żłobka)
63-700 Krotoszyn
tel. (62)722-75-30, tel. całodobowy interwencyjny 602-384-357
czynny codziennie od 7.00 do 15.00
e-mail: oik@krotoszyn.pl

http://www.pcpr.krotoszyn.pl

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 Krotoszyn
tel. (62)725-42-56 do 57, faks (62) 725-34-23
e-mail: starosta@krotoszyn.pl

http://www.powiat-krotoszyn.pl

Urząd Skarbowy w Krotoszynie

ul. Polna 32
63-700 Krotoszyn
tel. (62)725-19-00 faks: (62)725-19-01
e-mail: us3013@wp.mofnet.gov.pl

http://www.us.krotoszyn.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. (61)854-10-71, 61 854 13 00, faks: (61)852-73-27
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (61)626-66-66 faks: (61)626-67-44
e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

http://www.krus.gov.pl

Teleadresowe bazy danych 128.000 stowarzyszeń i fundacji

https://spis.ngo.pl

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

www.liniawsparcia.pl

Oferty pracy w portalu praca.pl

https://www.praca.pl

Bezpłatna pomoc prawna

http://www.mamprawnika.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

http://niebieskalinia.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy

http://www.niebieskalinia.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.niebieskalinia.pl

Zielona Linia - serwis m.in. dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferty pracy, pomoc.

http://zielonalinia.gov.pl

Serwis Urzędów Pracy - m.in. oferty pracy urzędów pracy

http://www.psz.praca.gov.pl

Wyszukiwarka ofert pracy

http://www.careerjet.pl

Strona Sejmowa

http://www.sejm.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych

http://www.uzp.gov.pl

Strona kampanii CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

http://www.ciazabezalkoholu.pl

Strona programu DOBRY RODZIC

http://www.dobryrodzic.pl

Strona programu PAJACYK - programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna

http://www.pajacyk.pl

Strona zawierająca informacje dotyczące telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

http://www.116111.pl

Serwis Komorników - m.in. Adresy, telefony do komorników w Polsce

http://www.komornik.pl

PKT.PL - ogromna baza teleadresowa firm i instytucji w całej Polsce

http://www.pkt.pl

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

http://www.kcik.pl

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.psychologia.edu.pl

Strona poświęcona problemowi narkomanii

http://www.narkomania.org.pl