Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylinie

I N F O R M A C J A o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data publikacji: 2012-11-29

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Kobylin w roku 2013 (nr ogłoszenia w BZP: 431404-2012). Informacja do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - załącznik (plik doc 43KB)

Przetarg

Data publikacji: 2012-11-05

Nr sprawy MGOPS-PS.2210.1.2012
Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Kobylin w 2013 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik doc 74KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc 191KB)
 3. Załącznik nr 1 (plik doc 30KB)
 4. Załącznik nr 2 (plik DOC 39KB)
 5. Załącznik nr 3 (plik doc 33KB)
 6. Załącznik nr 4 (plik doc 51KB)
 7. Załącznik nr 5 (plik doc 36KB)
 8. Załącznik nr 6 (plik doc 68KB)

I N F O R M A C J A o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data publikacji: 2011-11-22

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Kobylin w roku 2012. Informacja do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAŁĄCZNIK PDF (plik doc 26KB)

Przetarg

Data publikacji: 2011-10-31

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOBYLIN W 2012 R.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik doc 72KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc 171KB)
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ (plik doc 30KB)
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ (plik DOC 38KB)
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ (plik doc 33KB)
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ (plik doc 48KB)
 7. Załącznik Nr 5 do SIWZ (plik doc 36KB)
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ (plik doc 66KB)

Przetarg nieograniczony

Data publikacji: 2010-11-10

ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KOBYLIN W 2011R.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik doc 65KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik doc 126KB)
 3. Załącznik Nr 1 (plik doc 27KB)
 4. Załącznik Nr 2 (plik DOC 37KB)
 5. Załącznik Nr 3 (plik doc 31KB)
 6. Załącznik Nr 4 (plik doc 47KB)
 7. Załącznik Nr 5 (plik doc 40KB)
 8. Załącznik Nr 6 (plik doc 63KB)
 9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (dodano dn. 2010-11-30) (plik doc 25KB)